Βιογραφία

Author Picture

Δουμάς Αλέξανδρος

Για πρώτη φορά στα Ελληνικά, ένα ξεχασμένο έργο του Αλεξάνδρου Δουμά, συνέχεια των μυθιστορημάτων του Οι Τρεις Σωματοφύλακες και Είκοσι Χρόνια Μετά. Ο Κόμης του Μορέ πρωτοδημοσιεύτηκε στην Γαλλία το 1946, έναν
αιώνα αφού το έγραψε ο διασημότερος συγγραφέας του 19ου αιώνα. Αρχικά το προόριζε για δημοσίευση σε συνέχειες σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, αλλά αυτό δεν έγινε τελικά, εξ ου και έμεινε αδημοσίευτο για μεγάλο διάστημα.