Βιογραφία

Author Picture

Κωνσταντάτος Παναγιώτης

 Γεννήθηκα το 1957 στην Αθήνα. Αποφοί-τησα από το Κολλέγιο Αθηνών το 1976 και στην συνέχεια, σπούδασα Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γύρισα στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και ασχολήθηκα με επιχειρήσεις, που αποτελούν και το τρέχον αντικείμενό μου. Τα κύρια ενδιαφέροντά μου είναι η μουσική, η φωτογραφία και η συγγραφή ιστορικών μυθιστορημάτων που σχετίζονται, κυρίως, με την Ελληνική Ιστορία από το 1000 έως το 1800, προσπαθώντας να διατηρήσω μια οπτική εκτός της αποδεδειγμένης από την διδασκόμενη στα Ελληνικά σχολεία Ιστορία. Με την ίδια οπτική εργάζομαι για την δημιουργία λευκωμάτων που συνδυάζουν την φωτογραφία με την μυθιστορηματική αφήγηση και εμπνέονται από τόπους που θεωρώ σημαντικούς για τον Ελληνισμό, με την ευρεία του έννοια, και δεν βρίσκονται αναγκαστικά στον Ελλαδικό χώρο. Γράφω τα βιβλία μου στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά, συνήθως ταυτόχρονα. Μιλάω επίσης Γαλλικά.