Βιογραφία

Μπιρόν Ιζαμπέλ

Η Ιζαμπέλ Μπιρόν είναι ερευνήτρια και ασχολείται πολλά χρόνια με τη έρευνα στον τομέα της αστρολογίας και της ψυχολογίας.