Βιογραφία

Author Picture

Στάθη-Λέφα Αναστασία

Η Αναστασία Στάθη-Λέφα γεννήθηκε στις Θεσπιές Βοιωτίας. Τελείωσε το γυμνάσιο στην Αθήνα και ακολούθησε πανεπιστημι­ακές σπουδές στην Κτηνιατρική Σχολή Θεσ­σαλονίκης. Μετά το γάμο της με τον Κώστα Λέφα εγκαταστάθηκε στους Δελφούς. Έχει δύο παιδιά την Ηρώ και τον Νίκο.  Άσκησε το επάγγελμά της ως ιδιώτης, αλλά και ως δημόσιος υπάλληλος στη Δι­εύθυνση Κτηνιατρικής Άμφισσας.
Το ενδιαφέρον της για τον ψυχισμό του ανθρώπου την οδήγησε αργότερα σε νέες σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι­στημίου Ιωαννίνων και είναι κάτοχος με­ταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Κοινωνική Ψυχιατρική, Παιδοψυχιατρική. Είναι επίσης, κάτοχος διπλώματος για την ειδίκευσή της στον τομέα «Βασικές Αρχές Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας-Ψυχανα­λυτικό Πρίσμα και Δημόσια περίθαλψη».  Έχει κάνει σπουδές στην ομοιοπαθητι­κή Ιατρική.  Το 1985 εκδόθηκε το πρώτο της μυθιστό­ρημα με τον τίτλο Χωρίς Συμβιβασμό. Το 1988 εκδόθηκε το δεύτερο μυθιστό­ρημά της με τον τίτλο Ζητώντας την Αλή­θεια και το 2009 το τρίτο της μυθιστόρημα με τον τίτλο Όσα η Ζωή Σχεδιάζει. Τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί οικογενειακώς στην Αθήνα.
 

Βιβλία Από Στάθη-Λέφα Αναστασία